Denne gjengen satsa på gjenbruk og henta heim tre utmerkingar for ungdomsbedrifta si

ENTREPRENØRSKAP: Den eine prisen blei til under årets fylkesmeisterskap i ungdoms- og studentbedrifter fordi jentene oppnådde så gode resultat.