Den uønskte gjesten

FLORØ: Er det noko som kjenneteiknar Florø ein laurdagsføremiddag, så er det det summande drøset på byens kaféar. Denne laurdagen var det stillare. Adskilleg stillare.