Dei står bakerst i IT-køen til Kinn. Det fører til inkassokrav, dårleg økonomistyring og unødvendig rot

FLORØ: Kinn utdannings- og ressurssenter (KURS KF) står til liks med dei andre kommunale føretaka bakerst i køen når det gjeld å få teke i bruk mange av kommunens tekniske dataløysingar. I ein fersk rapport til kommunen ropar dagleg leiar Arild Melvær eit varsku.