Dei skal gjere basen endå grønare og endå smartare

Med Innvoasjon Norge-midlar går INC Gruppen no laus på rutinar og arbeidsoperasjonar for å finne ut kva som kan gjere dei meir effektive.