Dei kom først fram til havaristen: – Hadde ingen oppdaga båten, ville den forsvunne nordover med straumen for aldri å bli sett att

Blei tilfeldig oppdaga av ein oljetankar. Hadde det ikkje vore for det, hadde den vesle båten forsvunne nordover med straumen, mot Island.