- Vindkraft er det einaste som kan gjere ein skilnad

Av

Vindkraft på land er det einaste som nyttar dersom Noreg skal vere noko anna enn ein «liksom-klimanasjon».