"Svalheims avbøtande tiltak er eit piss i havet"

Av