Det er godt at ikkje vindkraft-motstandarane skal styre Bremanger-skuta framover

Av