«Det er framleis menn litt opp i åra som dominerer i dei folkevalde organa».

Av