Det spelar ingen rolle om ein tillitsvald er samd i vurderinga eller ikkje

Av