«Dette er nok eit døme på den skadelege sentaliseringspolitikken som har rasert mykje i landet vårt dei siste åra»

Av