«Akkurat no er å krevje ny folkerøysting ikkje anna enn ansvarsfråskriving»

Av