«Vi treng ein debatt og ein felles forståing av kva eit synlig og nært politi skal vere»

Ida Melbo Øystese er visepolitimester i Vest Politidistrikt. Her svarar ho på Anne Rokkan si kommentar om politiet.

Visepolitimester

Ida Melbo Øystese er visepolitimester i Vest Politidistrikt. Her svarar ho på Anne Rokkan si kommentar om politiet. Visepolitimester Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Digitaliseringen av samfunnet utfordrer vårt bilde av hva et politi skal være. Skal politiet klare å beskytte innbyggerne både fysisk og på nett, krever det at vi som samfunn er villige til å tenke nytt.

DEL

DebattAnne Rokkans innlegg i Firdaposten 2. mars sammenligner dagens utfordringer for politiet med det som ble Kodaks fall. Kodak ble offer for manglende evne til å ta inn over seg at ny teknologi krever endring, enten man vil eller ei. Ved hjelp av et knippe eksempler, hevder Rokkan at politiet er i utakt med sitt eget samfunnsoppdrag. Jeg kjenner meg ikke igjen i de konklusjoner hun trekker basert på disse eksemplene. Det finnes et utall eksempler på det motsatte, men alle disse får naturlig nok ikke den samme oppmerksomheten i media.

Likevel reises en viktig prinsipiell problemstilling. Politiet jobber for nettopp å unngå Kodak-fellen ved å tilpasse vårt arbeid til at stadig mer kriminalitet flytter seg fra gata til det digitale rom. Men det holder ikke at politiet er endringsvillige, hvis ikke vi har støtte og tillit i befolkningen for våre prioriteringer. Fremdeles er mange opptatt av å bevare et tradisjonelt og synlig politi. Derfor trenger vi en debatt og en felles forståelse av hva et synlig og nært politi skal være.

Å ha en forsvarlig beredskap når ting skjer, er en forutsetning. Men hva utover det? Utfordringen med kriminalitet på digitale flater er at den er helt uavhengig av geografi. For eksempel opererer nettovergripere i like stor grad fra bygda som fra byen. Og ungdom er like sårbare for å bli utsatt for overgrep, trakassering og svindel via nettet, enten de bor i Florø eller i Bergen sentrum.

Dette utfordrer grunntanken bak vårt desentraliserte og lokalt forankrede politi. Vi trenger å bygge spesialistmiljøer som kan sørge for trygghet også i det digitale rom. Det betyr at vi må flytte ressurser fra andre deler av politiet. Vi kan ikke som samfunn leve med at grov kriminalitet ikke oppdages fordi det foregår på nett og ikke av kjente kriminelle i lokalmiljøet.

Her har vi en vei å gå, og det er bekymringsfullt at innbyggerundersøkelsen viser at kriminalitet på digitale flater er det området hvor innbyggerne har minst tillit til politiet. Men da trenger vi også forståelse fra innbyggerne om at vi må prioritere på en annen måte enn før. Det kan skape økt trygghet i et lokalsamfunn å ha mer politi som du faktisk ikke ser i gatene, men som er synlig på nett og har kontakt med ungdommen din via Messenger eller på Instagram. Så må vi selvsagt ha et politi som kommer når uønskede hendelser skjer.

Denne spagaten er krevende og politiet er i en brytningstid. Derfor trenger vi forståelse fra samfunnet rundt oss at ny kriminalitet krever endring og flytting av ressurser, enten vi vil eller ei.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags