Når blei evolusjonsteorien - ein uverifisert og problematisk teori - vitskapeleg dokumentert?

Av

Intelligent design – Ja takk!