– Skal eldreomsorg bygges i kommunal regi, eller skal den konkurranse-utsettes?

Av