- Kvar ligg lojaliteten for å kunne drive ein god skule? Hos elevane eller hos budsjettet?

Av