Kommunevalg i skjebnetider for Jordens fremtid

Av

Det er snart kommunevalg og de forskjellige partilederne har fått uttale seg i avisene om hva de vektlegger i sin politikk. Det er ikke vanskelig å se at politikerne sitter fast i politikken de har ført i alle år.