Hva vet vi om Kinn-prosjektet? Og hva skal vi stemme?

KINNSKEPSIS: 9. september er valdagen, og fram til no veit veljarane for lite om korleis Kinn kommune vil bli, og kva konsekvensar samanslåing vil få, meiner Kinn Senterparti-kandidat Gunnar Nore.

KINNSKEPSIS: 9. september er valdagen, og fram til no veit veljarane for lite om korleis Kinn kommune vil bli, og kva konsekvensar samanslåing vil få, meiner Kinn Senterparti-kandidat Gunnar Nore. Foto:

Av
DEL

MeiningarFørst noen ord om prosessen Kinn: Nei-partier, tvilere og skeptikere, også på ja-siden, ønsket et mer grundig politisk arbeid før denne sammenslåingen.

Det var resultatet av et politisk hastverksarbeid som ble vedtatt i kommunestyret i rekordfart.  Det var mangel på grundige vurderinger og analyser, samt at man burde gitt seg betydelig bedre tid og vurdert flere alternativer. Nå i ettertid ser man hvilke store utfordringer Kinn står overfor. Vi ser at dette blir en kostbar kommune å drifte. Fylkesmannen ser også med bekymring på den galopperende gjelden og den store faren for økte renter.  Jan Tore Sanner i Høyre var imot denne sammenslåingen, mens et flertall i Vågsøy Høyre gikk inn for dette. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane samt Telemarksforskning hadde også til dels negativt syn på dette. Mener også jeg har lest at Erna Solberg en gang uttalte at dette ikke var en ideell sammenslåing.

Et stort flertall av Vågsøys innbyggere gikk også imot Kinn (ref. intervjuundersøkelser og folkeavstemming). Jeg vet at mange har fått med seg alt dette tidligere og at det kan bli litt kjedelig å lese. Jeg føler likevel at dette og det som kommer nedenfor er helt nødvendig å repetere før kommunevalget.

4. september er det nytt møte i Fellesnemda. Vi er alle spent på om det kommer et budsjett utkast og hva dette vil inneholde. Her følger noen eksempler på ting som man venter svar på:

Arbeidsgiveravgift: Som mange har sikkert fått meg seg så budsjetterer Sunnfjord kommune med 14,1 % for alle. Førde har hatt 14.1 % og de øvrige; Jølster , Gaular og Naustdal har før sammenslåing hatt lavere, dvs. 10,6 %. Sunnfjord har vært redelige og budsjettert med 14.1 % for den sammenslåtte kommunen. Jeg regner det med at Kinn budsjetterer på samme redelige måte, dvs. at Vågsøy også kommer opp på 14.1 % som Flora har nå. Per i dag har Vågsøy 10,6 %. Dette vil medføre mange millioner ekstra for oss i nord-Kinn. (Vågsøy) og vil medføre økte kostnader for kommunen og næringslivet.

Mange, spesielt de som er veldig for Kinn vil selvsagt kalle dette innlegget svartmaling, men det får de bare gjøre. Jeg prøver å være realist og faktabasert.

Gunnar Nore, Kinn Senterparti

Kommunale avgifter: Vi vet at Flora, på de fleste områder, har betydelig høyere kommunale avgifter enn Vågsøy. Det er vel da mest sannsynlig at vi i Vågsøy, relativt snart, kommer opp på samme nivå? Og det er vel også etter hvert sannsynlig at hele Kinn må øke ytterligere?

Eiendomsskatt: Vågsøy har nå økt fra 4 til 5 promille, men er dette bare begynnelsen?  Får vi etter hvert en re-taksering av bygninger i Vågsøy?  Det vil bety en betydelig kostnadsøkning for folk flest. Det er vel også sannsynlig at Flora øker sin eiendomsskatt fra 3 – 5 promille, nok en kostnad som vil ramme folk flest

Investeringer: Hva med alle investeringene som er tenkt og noen lovet i intensjonsavtalen, slik som fotballhallen i Flora, svømmehall i Måløy og nå kommer vel også nytt rådhus i Flora inn i budsjettet? Det er mange bygder i og rundt Flora, som frykter at dette vil føre til nedleggelser av skoler, barnehager og reduserte tilbud ellers i bygdene.  Noe må nok ofres som følge av flere store investeringer. Det blir interessant å se hva som blir fremlagt og hvordan alt dette skal finansieres.

Byråkrati: Statistisk Sentralbyrå konkluderer med at sammenslåtte kommuner har økt byråkratiet (les: antall ansatte) betydelig. Lønninger skyter i været for rådmann, assisterende rådmann, kommunalsjefer, tjenesteledere osv.  Pga. store avstander vil det også medføre en god mer del reisevirksomhet, med dertil betydelige økte reiseregninger.

Organisering av byråkrati: Nå uttaler kommunalminister Mæland at det er Vestland som et fylke som bestemmer hvordan fylket skal organiseres. Leikanger og Førde frykter derfor for sine fylkeskommunale oppgaver, og det med god grunn. Det samme vil selvsagt skje med Kinn, som blir en kommune.  Det blir bystyret som bestemmer hvordan dette skal organiseres. Kjøttvekta/flertallet bestemmer. Intensjonsavtalen om delt rådhus/kommunesenter er bare et papir / en intensjon som kan skrotes av et nytt flertall. Jeg frykter at dette vil skje. Vi vil ikke ta oss råd til to rådhus.

Lønnsharmonisering: Mest sannsynlig vil vi ikke få kostnadene med dette på bordet før etter valget. Dette vil nok utgjøre en stor kostnad, som en ikke ønsker å diskutere i valgkampen.

Forhåndsstemming begynner den 8. august. Budsjettet kommer heller ikke før den 8.8, og vi tviler også på at dette blir presentert før valget den 9. september.

Bryggja: Ingen vet hvordan dette vil slå ut.  Selv om det er sendt ut en pressemelding fra Fellesnemda hvor det hevdes at kommunalminister Mæland visstnok har antydet at Kinn ikke skal bli økonomisk skadelidende. Dette gjenstår å se. Dette skal forøvrig avgjøres av ei skjønnsnemd. Dersom det ikke blir enighet der, så går det videre til ei overskjønnsnemd som foretar den endelige avgjørelse. Departementet kan ikke overprøve dette. Sunnfjord kommune ber om nye 8 millioner fra myndighetene, men ikke fått noen lovnader om dette. Hvorfor skal vi da tro at Kinn skal få dekning for et eventuelt tap som følge av Bryggja exit?

Helsetjenester: Det har vært mye snakk om leilighet for de som trenger dette i Florø. Dette gjelder også psykolog og logopedhjelp. Alt dette er bare fint. Å kjøre til Florø tar vel 2 timer. Alternativet for alle de som ikke kjører selv er noen få daglige avganger med båt til Florø.

Derimot har Vågsøy mange faglærte terapeuter innenfor flere fagfelt innen psykiske og rusrelaterte sykdommer. Det er også kun 45 minutter til Nordfjordeid hvor det er både psykologer, psykiater og et sykehus med spesialister innenfor en rekke medisinske fagfelt dvs. allerede et betydelig bedre tilbud innenfor kort avstand.

Innbyggerne sin økonomi: Det sier seg selv at med kraftige avgifts- og utgiftsøkninger som nevnt ovenfor, så må pengene tas en plass fra. Det blir nok den jevne borger som blir belastet. Dette vil spesielt ramme mange eldre, uføre, minstepensjonister, unge nyetablerte og de som har det trangt fra før? Kan man også frykte at det vil gå ut overområder som: helse/omsorg, skoler (ref. renovering av Skram Skole) og lovpålagte tjenester? Kan man risikere redusert bemanning eller stillingsbrøker innenfor disse områdene?

Handel: Så noen ord om næringsliv og spesielt handel. Jo trangere økonomiske vilkår folket får, jo mindre blir det til det «daglige brød» og ikke mye til overs til handel og shopping. Handle lokalt «er et godt slagord» for Vågsøy, som også burde brukes av Flora. Hva hjelper det, når lommeboka blir slankere som følge av det som er nevnt i dette innlegget. Handelsstanden kan selvsagt bli rammet som følge av dårligere råd hos folk flest. Mange, spesielt de som er veldig for Kinn vil selvsagt kalle dette innlegget svartmaling, men det får de bare gjøre. Jeg prøver å være realist og faktabasert.

Den 8.august starter forhåndsstemmingen. Det er så mye vi ikke vet, og som gir stor grunn til bekymring for innbyggerne både i Vågsøy og Flora. Jeg håper derfor at folk går mann av huse for å stemme. Selve valgdagen er den 9. september. Dette valget er kanskje det viktigste noen gang for både Vågsøy og Flora.

Vi ber alle om å gjøre sin borgerplikt.  Høy valgdeltagelse er viktigere enn noen gang.  Husk også at dere kan gi tilleggsstemmer til kandidater på en liste ved å krysse av i boksen ved navnet. Valget er derfor ikke bare et parti valg, men også et personvalg.

Den/de kandidaten(e) dere har mest tillit og tiltro til kan slik gis en «ekstra» stemme innad på en liste. De som får flest stemmer innad på en liste ligger derfor best an til å få de viktigste posisjonene. Dere kan krysse av for så mange kandidater du ønsker.

Du avgjør med din stemme hva du mener tjener folket best. Vi vet hva vi har, men vet lite eller ingenting om hva vi får. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer og etter hvert et godt valg.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags