- Har noen sett listeforslagene til valget i Bremanger kommune?

Av