Er dette eit framtidsretta vedtak, ordførar Myrvang?

Av