Adjø, Bremanger?

Floras Venstre-leiar Halvor Halvorsen meiner Bremanger ikkje vil løyse framtidas utfordringar gjennom å satse på notidas løysingar.

Floras Venstre-leiar Halvor Halvorsen meiner Bremanger ikkje vil løyse framtidas utfordringar gjennom å satse på notidas løysingar. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

Debatt:I Firdaposten kunne en lese følgende i et leserbrev fra Mona Kjerpeset datert 31/1: "Elkem produserer ikkje meir silisium, og det blir ikkje meir fisk i havet, om kommunegrensene endrast."

Det har Mona Kjerpset helt rett i, men det er bare halve sannheten som blir  presentert oss. I fremtiden vil industrien, fiskerinæringen og landbruket produsere mye mer, men med mindre folk ansatte. Innen 10 år er prognosen at 30 prosent av alle norske arbeidsplasser er vekke. Rasjonalisert vekk. Automatisert vekk. Verdiskaping og produksjonen vil ikke bli mindre, men det vil kreve færre ansatte. Det betyr at en mange av dagens arbeidsplasser vil forsvinne.  Hvordan skal Bremanger kommune og folket der skaffe nye? Vågsøy og Flora har samme scenariet og de er også for små til å klare seg alene. Bare det å skape nye arbeidsplasser og legge til rette for det krever at jobber sammen og har en sterk kommune, med fokus på næringsutvikling.

Kystvegen er ikke en veg til det vi har. Kystvegen er vegen til framtiden.

Halvor Halvorsen

Om ikke det var nok, ble det kun født 16 nye bremangere i 2016. Det er ikke skrevet for hovere over fremtidig folketallsutvikling i Bremanger, for det står ikke helt bra til hos oss andre heller. 16 barn er vel nok til å opprettholde en skole? Hva hjelper det med kraftinntekter og penger på bok, når det ikke er barn til en desentralisert skolestruktur om få år? Fra 1990 har Bremanger mistet 900 innbyggere og den negative utviklingen vil akselerere om det ikke skjer noe nytt. Dette er ikke unikt bare her. Dette er noe hele distrikts-Norge sliter med. Det eneste som vet ikke hjelper er å fortsette som før. Her må vi alle gjøre jobben selv.

Kommunene Flora, Bremanger og Vågsøy har et stort potensiale til å utvikle seg positivt og ta del i de mulighetene som er til å utvikle maritim sektor. Frem til 2050 vil næringen 5-7 doble seg og nå en samlet omsetning på 5-600 milliarder. Det er ikke laks, ørret og torsk som vil stå for det, men nye produkter og kommersialisering av flere arter. De nye firma og aktører kommer ikke av seg selv og vi trenger infrastruktur og kommuner som kan tilrettelegge for å de på plass. I et slikt perspektiv må en se kommunesammenslåing og en ny kystveg.

Kystvegen er ikke en vei til det vi har. Kystvegen er veien til framtiden. Skal vi få til ny næring og nye arbeidsplasser, må vi knytte oss tettere sammen og jobbe i lag. Og skal vi få ny vei må vi jobbe i lag. På den måten kan vi skape noe nytt.

Nå har Bremanger et selvstendig valg om å stå alene, eller bli en del av en større kystkommune. Det må vi i Vågsøy og Flora respektere. At Vågsøy og Flora fortsatt maser og ønsker Bremanger med er fordi en vet at en kommune med over 21.000 innbyggere har større gjennomslagskraft utad og bedre mulighet til å løse innbyggeren sine behov internt i egen kommune.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags