"Bulyst og vekst handlar om meir enn symjehall og fotballhall."

Av