"Skilnaden mellom legevakt og jordmødrene vil eg tru er at legevaktslegen ikkje berre får kompensert for kvar 5. time på vakt."

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Etter å ha lese kommunelegen si "klargjering av enkelte fakta", kan eg ikkje la desse utsegnene bli ståande som dei siste i denne saka.