Førdepakken - uttalelse fra Florø Arbeiderlag

Av

Vi registrerer at det nå pågår en diskusjon om omdefinering av «Førdepakken». I den saken gjorde Flora bystyre 3. desember 2013 følgende vedtak: