Utviding av flyplassen i Florø er unødvendig - elfly krever ikke lengre rullebane!

TESTAR FLY: Avinor testar no elektriske fly. Leiar for Avinors klimaprogram, Olav Mosvold Larsen, foran det heilelektriske flyet.

TESTAR FLY: Avinor testar no elektriske fly. Leiar for Avinors klimaprogram, Olav Mosvold Larsen, foran det heilelektriske flyet. Foto:

Av
DEL

MeiningarMDG Kinn er mot unødvendig og sterkt forurensende flytrafikk, og mener svært ofte at det er mulig å velge andre transportløsninger.
Samtidig støtter vi fly på kortbanenettet, og mener at flyskam er for de som reiser langt med fly hvor det er gode alternativer, ikke de som må bruke fly for å kunne reise når det er nødvendig.
 

Vi støtter flyplass i Florø, og mener at denne må styrkes og komme tilbake på FOT-rutenettet. Men derfra til å støtte en voldsom utvidelse med sikte på å få jetfly som kan lette og lande der er det et stivt stykke, og dette fremstår som unødvendig.

En slik løsning vil medføre store kostnader og båndlegge et betydelig areal, samtidig som det på ingen måte fremstår nødvendig. I Flora kommune er areal et knapphetsgode, og da å legge bånd på et betydelig område med sikte på en mulig fremtidig flystripe som Avinor strengt tatt har sagt at ikke er aktuelt, virker ikke fornuftig.

Slik MDG Kinn ser det er distansen Bergen-Florø egnet som en prøvedistanse for elfly, og man kan ikke utelukke at dette kan være aktuelt i løpet av få år. Dette er noe både kommunen og regionale flyplassnettverk bør jobbe for, men slike løsninger krever i utgangspunktet ikke en lengre rullebane, heller gode fasiliteter og gode systemer rundt.

Det er dermed på ingen måte nødvendig å båndlegge store arealer for å være klar for en flyplassutvidelse som uansett neppe vil skje. Det er lokal næringsutvikling og god dialog med stat og fylke som avgjør om vi skal beholde flyplassen her, ikke hvorvidt vi bruker ressurser og båndlegger areal til en utvidelse av denne.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags