Vindkraftindustrien gjør ubotelig skade på vår storslåtte fjellheim

Av

Arealinngrep er den største kritiske fare mot artsmangfold og natur