«Den store satsinga på vindkraft vi har sett de siste årene har berre eitt formål og det er å kunne auke eksporten av VASSKRAFT til utlandet»

Av

Svar til Asgeir Aase og noen tanker om bærekraft og miljøvern