«Vi som er for utbygging opplever tvert i mot at det er fleirtal i Bremanger for utbygging»

Av