Vindkraft på Bremangerlandet blir Norges mest konfliktfylte prosjekt

Av