Gå til sidens hovedinnhold

Fredelig sameksistens med gåsa

Artikkelen er over 2 år gammel

I gamle dager tok bøndene av seg lua i ærbødighet når grågåstrekkene vendte tilbake til hjemlige trakter - det var et tegn på at våren var kommet.  Nå tar bøndene frem hagla og gjør seg klar til skadefelling. 

Meiningar Dette er eit debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Tusenvis av grågjess felles på skadefelling i Norge hver vår og sommer - et omfang som har ført til at gåsa er på vei til å miste status som fredet i hekketida.   Også kanadagjess og andre gåsearter er utsatt for skadefelling, med påstand i tilgrising av grøntområder og smittefare.  Men ingen studier kan linke gåseavføring til infeksjoner hos mennesker.  Fagmiljøene kjenner ikke til noen tilfeller der sykdommer hos mennesker kan tilskrives gåseavføring. 

Fokuset bør heller være på forhåndsregler som normal håndhygiene - som er viktig enten man har vært på kjøpesenter eller på badestranda.   Gjess er snart de eneste sjøfuglartene som har positiv bestandsutvikling i Norge.  Bestandene av sjøfugler er i nedgang langs hele kysten, som følge av blant annet overfiske. Vi taper arter og mengder av fugl, men intensiverer kampen mot de få artene som har positiv bestandsutvikling.    

Det blir stadig færre friområder for gjess. Folk vil ha eiendommer ved sjøen, parker og strender fri for gåseavføring, selv om denne kan rakes bort når den tørker og brytes ned når det regner.  Verre er det med det ikke-nedbrytbare avfallet som menneskene etterlater seg i dyrenes levemiljø. Vi påfører sjøfuglene store problem med overfiske, vannscooterkjøring, plastforsøpling, oljesøl og annen forurensing.   De ulemper som fuglene eventuelt måtte påføre folk med sin blotte eksistens, er bagatellmessige i forhold til de skader og lidelser som vi påfører dem. 

Etter hvert som menneskene ekspanderer og tar i besittelse stadig mer av naturområdene, på bekostning av dyrelivet, blir det desto viktigere å bygge opp om toleranse for dyr og forståelse for dyrs rett til liv og livsrom, og unngå å bygge opp om ubegrunnet frykt for dyrelivet.   For mange mennesker er det en glede og berikelse med dyreliv i nærmiljøet.  Etter hvert som det blir færre måker og andre sjøfugler, og lyden av en levende kyst stilner, er det viktig at vi tar vare på det livet som fortsatt er rundt oss og verner om det - særlig i den sårbare yngletida. 

Kommentarer til denne saken