«Kinn Høgre vil ha kunnskap og meistring i skulen som eitt av sine fokusområde»

Av