Sorry, Sogn og Fjordane. Eg kjem ikkje til å sakne deg.