«Pride og organisasjonen Fri vil openlyst bryte ned sunne, naturlege og gudgitte normer i samfunnet. Vi i Partiet De Kristne tar avstand frå ideologien bak Pride»

Av