«Når folkevalde blir tause.» - Ref. Firdapostens leder 7.2.2020

Av