"Mitt ønske er at en har en restriktiv utforming på byginger i det gamle sentrum"

Av