Noen fakta om Guleslettene Vindkraftverk

Av
DEL

Debatt:Noen opplysninger om Vindkraftverket:

Det er planlagt 47 turbiner som hver enkelt yter 4,2 MW. Hvis turbinene går med maksimal effekt hele tiden ville hver enkelt kunne forsyne ca.1840 husstander (á 20.000 kWh). Det vil de selvsagt ikke gjøre. Beregninger viser at hver enkelt vil produsere energi tilsvarende forbruket til ca. 700 husstander. Totalt vil vindparken produsere under 1 TWh/år.

Elektriske tap: 

på bakgrunn av erfaringstall som også støttes av beregninger, anslår vi tapet til ca 1-2 % før energien blir overført til transmisjonsnettet.

Levetiden for turbinene på Guleslettene er beregnet til 25 år. Konsesjonen stiller krav ved nedleggelse av anlegget samt tilbakeføring av landskapet så langt det er mulig.

Betongfundamenter: 

Det skal benyttes fjellanker fundamenter, ikke gravitasjons fundamenter. Fjellanker fundamenter er enkelt forklart en betongplate som boltes fast i fjellet. På denne måten sparer man mye betong (og transport), samtidig som inngrepet minimeres.

Energibehov:

Norge skal elektrifiseres frem mot år 2050, og spesielt i transportsektoren er det et stort potensiale. I dag bruker Norge ca. 65 TWh/år fossilt drivstoff i denne sektoren.

Frem mot 2050 skal dette drivstoffet erstattes med elektrisk energi, og pga befolkningsvekst og økonomisk vekst er det grunn til å anta at behovet for elektrisk energi vil øke til ca. 100 TWh/år, selv om man klarer å finne energiøkonomiske løsninger og ny teknologi. Denne energien må enten produseres her i landet (dvs. en betydelig utbygging), eller importeres.

På Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine hjemmesider kan lese mer om disse problemstillingene.

Og Zephyr ble i dag (9/8) i form av et brev fra Fylkesmannens miljøvernavdeling gjort kjent med at de konkluderer med at det ikke foreligger brudd på forurensningsloven i forbindelse med arbeidene ved Kupevatnet. Entreprenøren har allikevel montert silt-gardin i vannet slik at arbeidene der kan ferdigstilles.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags