"Det einaste hallprosjektet Kinn Sp er villige til å prioritere, er gymsal til Florø barneskule"

Av