- Den utskjelte politireforma er betre enn sitt rykte

Av

Ny struktur er på plass men den viktigaste jobben handlar om kvalitetsforbetring og nye arbeidsformer. For å lukkast med den store jobben må det til ein kulturendring  og politikarane må sikra rammevilkår og prioriteringar som støttar oppunder reformarbeidet.