Om Kjerpeseth og forsvaret av vindkraft på Bremangerlandet

Av