Kva eigenskapar er viktig for Kinn kommune sin fyrste ordførar?

Av