Det skal lukte mat, ikkje gammal urin, på sjukeheimane våre

Av