Elevar sin fridom til å velje sjølv er inga skam! 

Av