Vender ryggen til sjøtransport

Av

For tredje år på rad er miljøvennlig sjøtransport den eneste transportformen som blir nedprioritert i statsbudsjettet.