Eventyret om tunellgnagarstammen

Av

Denne kåseriteksten blei framført av Stein Malkenes under avslutningsmiddagen for det aller siste fylkestinget i Sogn og Fjordane, 10. desember 2019.