Ei stor takk til Joar Teigen og til heimesjukepleien vår

Av