– Korleis vart det med storhallen og eigedomsskatten, Jan Arve Midtbø?

Av