Om ordførar Ola Teigen si møteleiing

Av

– Ope brev til ordførar Ola Teigen om møteleiinga i kommunestyret 27. august