Om Myklebust og mi møteleiing

Av

- Tilsvar til Nils Myklebust i Kinn Senterparti