Tenker vi stort nok for å opprettholde velferden?

Av