Enda flere rapporter redder ikke fastlegeordningen

Av